PHẠM THẾ LUÂN

Tôi rất hài lòng về tiến độ và chất lượng cải tạo căn hộ nhà tôi tại dự án Tràng An Complex của các bạn. Chắc chắn tôi sẽ là khách hàng của các bạn trong việc cải tạo, sửa chữa nhà tôi trong tương lai.

Bài viết trước đó Hoàng Phương Ly
Bài viết sau đó Hoàng Phương Ly